Pánevní dno; svaly, které mohou za mnohé nesnáze. Máte je FIT?

25.3. 2019 (Aktualizováno: 12.3. 2020)Mirka Niké Mokanu12039x0 Komentářů

Pánevní dno je součástí jádra lidského těla – už jsem psala v jiném článku, že je to jakýsi pomyslný drahokam na dně naší pánve. Ale určitě byste ho nechtěli mít tak pevné, tvrdé, nepoddajné. Ba naopak pánevní dno by mělo být pružné jako pavučinka, pěkně kypré, šťavnaté, jinak řečeno funkční. Tato pružná, ale pevná pavučina nám podpírá trávicí a reprodukční orgány. Doprovází nás při každém pohybu, v jakékoliv poloze, patří do tzv. hlubokého stabilizačního systému HSS, dneska hodně rozšířeného pod názvem CORE /střed těla, představit si jej můžete jako jakýsi barel s pohyblivým víkem a dnem, kde víko je bránice, dno je pánevní dno a stěny barelu tvoří všechny břišní svaly včetně zadní stěny. Potřebujeme mít funkční core, neboť se stává, pevnou oporou pro náš pohyb, ochranou pro páteře aj./

Témata pánevního dna jsou dost často tabuizována, jednak asi, že je součástí intimních partií, skrze pánevní dno probíhá koitus /u žen, v jistých případech i u mužů/ a je součástí choulostivých témat, jako inkontinence, nástřih hráze při porodu, zranění po porodu, operace prostaty, prolaps/pokles/ dělohy či jiných orgánů malé pánve, endometrióza, problémy s menstruačním cyklem a menstruací jako takovou, nemožnost otěhotnět, opakované záněty, ať už urologické nebo gynekologické, hysterektomie aj.

Pánevní dno bychom tedy měli mít všichni v kondici a pečovat o něj. Většinu lidí trápí velký či malý zadek, stehna, břicho, ale nad tématem pánevního dna se vůbec nepozastaví. Nenapadne je o něj pečovat, přitom podléhá stejným gravitačním zákonům, jako zbytek těla. A řekla bych, že ba dokonce i větším. Přeci jenom nese nám ty naše orgány malé pánve a vše co je nad ní, tedy obsah břišní dutiny. Ano, tíha se zbrzdí a rozloží tím, že naše orgány ještě visí na jakýchsi kšandách – vazech, obaleny fasciemi, ale přesto, mám-li pánevní dno v nekondici, tak při vyšším zabrání, zvýšení nitrobřišního tlaku, můžeme mít zaděláno na pěkný problém.

Náchylnější pánevní dno mají ženy. Jednak jejich pánev je širší – kvůli porodu, jejich pánevní dno je třikrát perforované a namáhané dost často sexem /tedy záleží/ a u mnohých žen porody. Uvádí se, že 1 ze 3 žen prožije za svůj život nějaké problémy spojené s pánevním dnem. A to už jsou pořádná čísla, co myslíte?

Na druhé straně můžeme mít hypertonus, nebo jinak řečeno pánevní dno zaťaté, někdy až v křeči, ani toto není žádná výhra. Takovéto pánevní dno způsobuje bolest při pohlavním styku, nebo bolesti v pánevní oblasti, které mohou různě vystřelovat, bolesti při menstruaci. Ale inkontinence není zcela mimo hru. Neboť hypertonus může být jen v některé části pánevního dna, a tak dochází k dysbalanci, nerovnováze a tudíž i k možnosti močové inkontinence, vzniku hemeroidů apod.  

S pánevním dnem se můžete naučit pracovat. Já jsem si oblíbila a vyučuji metodu 3×3 cvičení pánevního dna, která je holistická, celistvá a tedy komplexní. V této metodě je myšleno na všechno. Pracuje se se svaly, dle poznatků fyzioterapie, pracuje se s dechem, s masážemi, uvolněním, s psychosomatikou a i s energií. A to nejen v oblasti pánve a pánevního dna, ale na celém těle, ve třech patrech, které úzce souvisí s pánevním dnem. Jako další podpůrnou věc můžeme využít bylinek, homeopatie, tradiční čínské medicíny, akupunktury, Bachových esencí apod.  

Metoda 3×3 Školy pánevního dna, kterou vyučuji na celodenních kurzech nebo při individuálních trénincích – terapiích. To je má oblíbená terapeutická metoda, která myslela na všechno, lépe řečeno její zakladatelka myslela na všechno, když tento koncept dávala dohromady. Více o ní najdete na mých webových stránkách nebo YouTube kanále.

Co je pánevní dno?          

Toto už jsem také psala v jiném článku, ale co, opakování je matka moudrosti, že. Takže nejprve si ho trochu lokalizujeme. Překvapí mě, ne jedenkrát, když se ptám na kurzech žen, kde by mělo být a jak si ho představují, jaké máme všeobecné povědomí o těchto důležitých svalech. Zkrátka pramalé. Nebyla jsem na tom před lety o mnoho lépe. Prostě jsem brala v potaz, že je na dně a víc mě nezajímalo. Takže ano, pánevní dno máme opravdu na samém dně kostěné pánve. Krom svalů, jakési svalové misky, zátky, zde najdeme nervy, vazy, fascie, které spojují vše dohromady, abychom tak nějak spodem nevypadli, udrželi orgány malé pánve na místě a jejich obsah taktéž. Je třikrát perforované u žen a dvakrát u mužů. Pamatujete na onu pavučinu, kterou jsem zmínila na začátku? Naše svaly pánevního dna tvoří jakousi pavučinu, houpací síť na podporu reprodukčních orgánů, močového měchýře, močových cest, prostaty a zažívacího traktu.

Pokud tato pavučina, svalová miska nefunguje efektivně, má to za následek celou řadu problémů a dopady mohou být obrovské.

Dysfunkce pánevního dna se může projevit různě, od problémů s menstruací a jejím cyklem, po syndrom bolestivého měchýře, endometriózu, pokles dělohy, močovou inkontinencí apod. Ale i bolestí kyčlí, zad, slabin, také bolestí při pohlavním styku atd.

CO NÁM DÁL OVLIVŇUJE FUNKCI – DYSFUNKCI PÁNEVNÍHO DNA?

 • Pánev není v osovém nastavení – rotace, nerovnoměrnost, blokace, vykřivení pánve v důsledku traumatu, ať už toho fyzického či trauma psychické, postraumatický stav a v důsledku toho špatné držení těla
 • Dlouhodobé a každodenní sezení
 • Naklánění pánve; patří ke špatnému držení těla, nevyhovující z biomechaniky není ani jeden únik naší pánve, ať už do anteverze – podsazení, či do retroverze – vysazení zadečku jako včelička
 • Svalová asymetrie, pánevní dno může být na jedné straně ochablé, na druhé přetížené, zrovna tak se nám přehrají i svalové disharmonie nohou, zadku apod.
 • Nadměrná zátěž při sportování či jiných přetěžujících aktivit, manuální práce, těžká břemena, opakovaný pohyb, jako práce u pásové výroby apod.
 • Nastavení páteře, její úniky mimo osovost nastavení
 • Chronický zánět
 • Předchozí nebo stávající infekce, včetně kvasinkových infekcí a infekcí močových cest.
 • Chirurgie, jako je hysterektomie
 • Porod
 • Menopauza způsobená ztrátou estrogenu a mazáním.
 • Endometrióza, která způsobuje utažení pánevního dna v důsledku chronické bolesti.
 • Císařský řez
 • Přetížení flexorů a zevních rotátorů kyčlí – běh, sport, sezení, povolené břicho
 • Špatná souhra bránice s pánevním dnem
 • Někdy můžeme vyloučit všechny výše zmíněné a přesto je pánevní dno dysfunkční, na řadě by bylo, podívat se na psychosomatiku a energii

V metodě 3×3 cvičení pánevního dna se věnujeme pánevnímu dnu ve třech rovinách a třech patrech. Tak jak spolu anatomicky, biomechanicky, emočně i energeticky souvisí. Tohle vše propojuje jedna pojivová tkáň. A to je fascie. Najdeme ji v celém těle, pánevní dno nevyjímaje. Můžete se podívat na zajímavý dokument, který vám přiblíží svět fascií.

Pánevní dno s orgány, které jsou v kondici. Obrázky pro výuku od lektorek Školy pánevního dna.

Fascia tvoří součást vláknité pojivové tkáně, která se nachází v celém lidském těle. Obklopují naše svaly, šlachy a orgány a spojují je s kostmi. Bílá vazivová tkáň tvoří zhruba 20% naší hmotnosti. De facto díky fasciím držíme pohromadě. Připevňují, stabilizují a oddělují svaly a vnitřní orgány.

Jestliže jsem pánevní dno přirovnávala k pavučině, tak tady by to bylo na místě dvojnásobně. Fascie je protkaná jako síť souvislých pavučin po celém těle skrz naskrz, od kůže až do hloubi buněk. Všechno se vším je propojeno, všechno se vším souvisí. Proto pokud mě bolí na jednom místě, nemusí být příčina nutně na onom místě, ale naprosto někde jinde.

Fascie se neustále pohybuje a mění. Také produkuje tekutinu, která poskytuje podporu a pohyblivost v celém těle. Usnadňuje komunikaci buněk k buňkám.

Fascie se může zkracovat, bytnět, přerůstat, ztrácet svoji pružnost a kapalinu. Z důvodu úrazu, opakujícího se stresu, nehýbání se, fixace na jednom místě, v jedné poloze.

Pokud fascie ztratí vodu, zbytní a přestane plnit funkci jakého si klouzání, tak můžeme pociťovat těsnost, napětí a bolest v celém těle. Zcela určitě i v pánevním dnu. Pohyb je pro nás důležitý. Pokud je zachován pohyb, pružnost, klouzavost, fascie je kyprá, žije a umožňuje i našim svalů správně pracovat.

Proto, aby fascie byla FIT, potřebujeme dostatečně relaxovat, spát, regenerovat, věnovat se strečinku, masážím, ale i speciálním cvičením, která uvádí fascie do onoho klouzavého pohybu. V metodě 3×3 se věnujeme i těmto cvičení.

Existuje několik příznaků dysfunkce pánevního dna a určitě byste neměli opomenout návštěvu svého lékaře, který určí diagnózu a postup léčení.

JAK SE MŮŽE PROJEVOVAT DYSFUNKCE PÁNEVNÍHO DNA?

 • Bolest při pohlavním styku, včetně ostré a trvalé bolesti v klitorisu, vulvě nebo konečníku. Bolest během sexu není normální. Vedle dysfunkce pánevního dna může být bolest během sexu způsobena neochotou jedné nebo několika stran zapojit se do sexuální aktivity, nedostatečného mazání nebo infekce.
 • Bolest v pánevním dnu při sedu, sezení.
 • Bolest během vaginálního vyšetření.
 • Nelze úplně vyprázdnit močový měchýř.
 • Bolest v dolní části zad a boků, kterou nelze vysvětlit jinými příčinami.
 • Bolestné močení. (Patří sem i lidé, u kterých došlo k opakovaným infekcím močových cest a osobám, jejichž testy screeningu moči byly negativní).
 • Vulvodynie (chronická bolest nebo podráždění vulvy).
 • Vaginismus (nedobrovolná kontrakce vaginálních svalů, často bolestivá).
 • Únik moči.
 • Častá potřeba močení.
 • Syndrom dráždivého střeva.
 • Zácpa nebo nekompletní pohyby střev.
 • Snížené libido.
 • Intersticiální cystitida (zánět močového měchýře).
 • Syndrom polycystických vaječníků.
 • Rektální křeče a bolesti.
 • Bolesti dolní části zad.
 • Erektilní dysfunkce.
 • Předčasná ejakulace.

Fyzioterapie pánevního dna

Pokud jste došly s nějakými těmi problémy za lékařem, je možné, že vám doporučil fyzioterapii pánevního dna. Za mě je to rozhodně lepší cesta, než řezání, hrst léků a podobné invazivní techniky. Dokonce některé léky vám mohou způsobit zhoršení funkce pánevního dna, nebo dráždit močový měchýř, neovládat svěrače atd. To samé i některá onemocnění mohou mít dopad na pánevní dno. Jako roztroušená skleróza, zranění a poruchy mozku, motoriky apod.

Nenechte se mýlit, že by musel fyzioterapeut hnedle jít do terapie pánevního dna v místě, kde se pánevní dno nachází. Jistě tomu bude předcházet celá řada testovacích a mobilizačních úkonů, které jsou prováděny zvenčí. Jako mobilita kyčlí, tonus a napjatost svalů, nastavení pánve, držení těla, prověření SI skloubení /sakroiliakální skloubení křížové kosti s kyčelní; lidově esíčka, která cítíme, když jsou v blokádě/ a celá řada dalšího. Může dojít i na testování a terapii vnitřně. Která se provádí palpací či technologií biofeedbacku.  Během palpace terapeut používá ruky, prstů, kde jemnými tlaky kontroluje podél vaginálních stěn, při vztlaku buď čeká na uvolnění, nebo naopak na akci svalů pánevního dna. Elektronický biofeedback dá naopak ihned vědět pomocí počítačového zobrazování, jak na tom svaly pánevního dna jsou. Kde jaká strana pracuje a na kolik, nebo naopak nepracuje. U některých případů ovšem takováto vyšetření nejsou možná kvůli velkému sevření, bolestivosti, potom se terapie provádí vně, učí se pánevní dno relaxovat, pomáhají masáže, reflexní terapie, myofasciální terapie apod.

Fyzioterapeuti učí klientky, jak správně cvičit pánevní dno, pokud je odezva velmi malá nebo skoro žádná, tak provádějí elektrostimulaci, učí ženy, jak zavést pesar, který je potřebný při vycvičení pánevního dna u žen, které mají prolaps dělohy. Jak vycvičit a zpevnit jádro těla, tedy hluboký stabilizační systém a spoustu dalšího.

Ovšem má to jeden háček. Pokud budete čekat na fyzioterapeuta, který se specializuje na pánevní dno, i když ono je to většinou tak nějak podobně i u fyzioterapeutů, kteří se nespecializují jen na pánevní dno, tak budete jednak docela dlouho čekat, objednací doby jsou docela dlouhé, a pak v některých případech mají fyzioterapeuti svázané ruce tím, že je málo času a málo předepsaných návštěv. Tudíž se stačí věnovat jen tomu, co hoří, což většinou nestačí. Pakliže si můžete dovolit návštěvy platit, tak je to o něčem jiném, ale takové návštěvy se prodraží, co si budem. Nedělala jsem průzkum, ale tak nějak v Praze se pohybují ceny kolem 800 – 1400 Kč za návštěvu, což chápu jednu i druhou stranu, když se budeme bavit o ceně. Rozhodně bych vám doporučila, pokud už máte vzniklé problémy, bouchnout prasátko a za odborníkem si zajít a naučit se vše potřebné. Anebo ještě lepší varianta, těmto stavům předcházet. Tedy prevence a také vlastní odpovědnost, nevěřit tomu, že se vaše tělo budu celou dobu jen bezúdržbově, opravovat samo. Pokud bychom si nečistili zuby a nedbali na ústní hygienu, tak bychom se také nedivili, že se zuby pokazí.

Terapie pánevního dna v domácí péči, co můžeme pro sebe udělat sami

Na trhu je celá řada pomůcek, které jsou určeny k terapii pánevního dna. O tom si povíme někdy příště. Zcela subjektivně a to ještě ne z pohledu, že bych všechny zkoušela, tak bych řekla, že některé jsou vhodné, jiné už méně a některé se mi zdají být až pitomé. Pardon. Tak, jak jsem to vyposlechla z názorů žen a praktičnosti jejich používání a také pocitů, co u toho měly. „Hm, i na tom záleží milí výrobci.“ U žen především, aby terapie vedla k úspěšným výsledkům, žena musí být s pomůckou v pohodě, v souladu. Pokud se bude cítit nekomfortně, trapně, stydlivě až zneuctěně, nikam to nepovede. Pánevní dno na tyto emoce reaguje, buď se stáhne ještě více, nebo naopak žena, aby tohle „přežila“ odpojí se. U mužů je to dost podobně, jen kdo by se tak nějak zamýšlel nad tím, že i muži mohou mít v pánevní oblasti emoce, že?

Některé nástroje k terapii se používají vaginálně nebo rektálně pro uvolnění tzv. trigger points – spouštěcích bodů, které poznáte jako tuhé místo, nebo uzlíček ve tkáni. Můžete ovšem použít i ruce. Zavedením prstu do pochvy, zkoumáte a stlačujete jednotlivé body, tak jako když si představíte ciferník hodin a pojedete od 12 do 12. Pokud některý bod je stažený, počkáte na onom místě, až povolí, bolest či uzlíček se rozpustí. Je-li bolest velká a neustupující, vyhledejte raději odbornou pomoc či doplňte o čaje, které pomohou uvolňovat křeče, homeopatika, akupunkturu apod. Zcela určitě bych se naučila práci s pánevním dnem ve třech rovinách a třech patrech. Ano, jistě, doporučuji, neboť ji sama vyučuji a proto mám skvělé zkušenosti, že je opravdu funkční a pomohla už stovkám nebo spíše tisícům žen. Tedy metoda 3×3 cvičení pánevního dna, za mě rozhodně ano. Pojďme se ovšem vrátit k domácí terapii, kterou je i metoda 3×3, ale nebráníme se rozhodně tomu, aby se spojila s dalšími osvědčenými pomocníky.

TheraWand k dostání i na Amazonu

Pokud si nechcete zavádět do vagíny či rekta prsty, což někdy může být i nepohodlné a nedostanete se na všechny body. Tak existují terapeutické dilatátory, narazila jsem na jeden, který má na YouTube i videonávod, jak jej používat. Jeho název je TheraWand, tak si ho můžete vyhledat a podívat se.

ISCHIAS NERV, SI SKLOUBENÍ, VÝHŘEZ MEZIOBRATLOVÉ PLOTÉNKY

zdroj: www.medundorg.de

Kdo nezažil, nepochopí, asi tak nějak by se to dalo stručně popsat. Ischias – ústřel, houser, který vás donutí lehnout si, a když už ležíte tak ani nedutat, nedýchat a rozhodně se nepohybovat. Tento nerv vystupuje ze spodní části bederní páteře a křížové kosti, prochází vnitřkem pánve, protahuje se zadní částí, vede pod svalem hruškovitým, který bývá obvykle zkrácen, utažen, a tak i on může inervovat sedací nerv a způsobovat veliké bolesti vystřelující do pánve, pánevního dna, zadku, nohy, ale i břicha a podbřišku. Dráždění ischias může být i díky operaci implantátů kyčelního kloubu, či pokud máme nález na meziobratlových ploténkách – výhřez. Blokace SI skloubení /esíček/ nás může taky pěkně potrápit. Můžeme cítit bolest v kříži, v bedrech, v podbřišku, v pánvi, v pánevním dnu. Opět je to jeden z faktoru, který přispívá k dysfunkci pánevního dna. Na místě jsou masáže, cvičení, terapie,  mobilizace kyčlí, chodidla, správná práce s pánevním dnem a spoustu dalšího.

PSYCHOSOMATIKA, EMOCE

Pakliže jste zaznamenali nějaké problémy v oblasti malé pánve a pánevního dna, tak, aby terapie byla úspěšná, měli byste se zaměřit i na vaše emoce, nezpracovaná traumata, na vaši psychiku. Většina problémů může být způsobená z hlediska psychosomatiky. Úzkostní lidé, kteří jsou plni strachu, mohou mít problémy s pánevním dnem a nemusí zatím o tom ani tušit. To samé přehnané strachy, deprese a jiní strašáci, co nám nedají vydechnout, nebo bych napsala spíše pořádně a pečlivě se nadechnout, uvolnit, nechat vše proudit. Na druhou stranu zas lidé, kteří prožili nějaká onemocnění v oblasti malé pánve, která jim způsobovala či způsobují bolest, tak tito lidé mohou být naopak z tohoto faktu rozladěni, úzkostní, v depresi. Takže cesta ven vede přes řešení všech rovin. Jak fyzická terapie, tak emoční, tedy psychická a nesmíme opomenout ani tu energetickou. Opět se dostávám ke cvičení metody 3×3, která na toto vše pamatuje. Neřeší pouze fyzickou stránku problému, ale stejnou měrou se zaobírá stránkou emoční a energetickou. A to ve třech rovinách a třech patrech.  

Meditace je jeden z faktorů, který nám pomáhá relaxovat a uvolnit se. Nemusíte nad tím vědátorovat a být jogýnský mistr, formy meditace jsou různé.

Samozřejmě nebudeme si hrát na hrdiny. Když jsou naše problémy zcela mimo naší kontrolu, tak vyhledejte zkušeného psychoterapeuta, uvidíte, že uděláte za krátkou dobu více práce, než kdybyste začali polykat antidepresiva a schovávali se doma v koutku. Tím nechci říct, že u některých nejsou antidepresiva řešením, protože jejich stav musí zhodnotit odborník.

Má cesta kdysi vedla alternativním směrem, ale bylo to mé rozhodnutí a má vůle na sobě pracovat a dát to vše bez medikamentů. Jen tak mezi námi, pro mě prostě byl i horší fakt, jíst léky 😀

CO STOJÍ ZA TO VYZKOUŠET? TIPY PRO VÁS

RICINOVÝ OLEJ – ZÁBAL

Jedna z možností, jak si ulevit při bolestech v pánevním dnu nebo v oblasti zad, malé pánve, jsou ricinové obklady. Můžete použít bavlněné staré triko nebo nějakou látku, kterou namočíte do teplého ricinového oleje a přiložte na místa, kde cítíte pnutí, bolest. Buď na podbřišek, na slabiny, na hráz, na konečník, kostrč, křížovou kost a nechejte 10-20 minut působit. Řiďte se pocitem, jak vám to je ještě příjemné. Relaxujte, dýchejte do zad, do křížové kosti a do pánevního dna. Soustředěné nádechy i výdechy. Zavřete oči a obraťte svůj vnitřní zrak na tuto oblast. Můžete využít i pro terapii s hemeroidy. Olej vklepávejte kolem konečníku, na kostrč a křížovou kost. Jakmile se oblast prokrví, prohřeje, tak můžete vyzkoušet jemný tlak na hemeroid, vše je hodně intuitivní a záleží na tom, jak moc se dokážete uvolnit, prodýchat, nechejte odeznít trýznivé sevření, křeč.

HORKÉ LÁZNĚ S EPSOMSKOU SOLÍ

Zarelaxujte si ve vaně a dodejte hořčík do vašeho těla skrze koupel v Epsomské soli. Hořčík je potřebný pro více než 400 biochemických reakcí v těle a je důležitý pro správnou funkci nervů a svalů. Pokud trpíte na křeče, spasmus určitě si doplňte hořčík do své stravy. Ať už si vyberete formu dodání skrze stravu, kterou jíte, nebo sáhnete po doplňcích, zaměřte se na kvalitu.

CVIČENÍ – OBJEV SVÉ PÁNEVNÍ DNO

Položte se na záda, pokrčené nohy dejte na šíři boků. Ruce si položte na podbřišek, dbejte na to, aby hlava byla v prodloužení páteře, brada mírně přitažená k ohryzku, ale vše je relaxované. Žádné napětí. Můžete lehce stočit špičky nohou směrem dovnitř, pro větší aktivaci pánevního dna. Zavřete oči a vnímejte jen svůj dech. Prohlubte ho, na pomalý plynulý nádech a ještě pomalejší výdech. Nadechujte se až pod dlaně, do vašeho podbřišku a na samé dno. Přesto je to uvolněné dýchání. Žádné přehnané vyklenování bříška, jen v oblasti pod našima rukama. Obraťte svoji pozornost do oblasti vaší pánve. S prohloubeným výdechem zhoupnete vaší pánev do podsazení a s nádechem až do pánevního dna ji opět uvolníte, tedy se zhoupne nazpět. S opětovným výdechem, který je prohloubený přitáhneme stydkou kost blíže směrem k bradě. Kolíbejte takto svojí pánví, co to jde, až si to osvojíte, ubírejte na intenzitě, postupně zmírníte na 50%, na 25%, 10% kdy už se nehýbe ani pánev,, nesvírá se zadek, nezatíná břicho, ale pocit houpání se děje uvnitř, jak pohyb kyvadélka – bim bam – jemně a líně – s nádechem uvolnění, kyvadélko se zhoupne směrem k patám, výdech, kyvadélko se zhoupne směrem k pupíku a při tom pohybu nám malinko nadzvedne kostrč k stydké kosti. Pomalu pokračujte, nejdeme na výkon, jdeme na kvalitu pohybu a prožitek. Pohyb je to opravdu velmi jemný. Můžete si představovat, že využijete jen 1% z pohybu, který zvládnete. Párkrát zopakujte, až vás přestane pánevní dno poslouchat, odpočiňte si. Spojte chodidla k sobě, kolena ven, do tvaru žáby nebo diamantu, ruce položte na zem, dlaněmi ke stropu, malinko předsuňte bradu a jen dýchejte a relaxujte. Počkejte si na pocit uvolnění svalů pánevního dna.

Toto byla jen malinkatá ukázka, co se můžete naučit na kurzu metody 3×3. Byl to malý kousek z fyzické roviny, jedné vrstvy patra pánve. Podobných cviků se naučíte celou řadu, abyste krásně dokázali zapojit jednotlivé vrstvy pánevního dna. Také celou řadu cviků na ozdravení pánevního dna z emoční roviny a z roviny energetické, protože kdo z nás by si nepotřeboval občas sáhnout pro energii, aby nás krásně vyživovala, podporovala. Kdo z nás by se nechtěl cítit vitální, plný energie a naplněný štěstím. Určitě se budou hodit cviky i na patro krku, kde většinou řešíme bolestivost krční páteře, svalu trapézu, chrapot, bolesti v krku, problémy se štítnou žlázou, sílu hlasu, vyjádření a podobně. Nezapomeneme ani na naše chodidla a co takový vbočený palec, příčně či podélně plochá noha, energie v chodidlech, těžkost nohou atd? I tady máme celou řadu cviků, které vám s tímto problémem pomohou. Navíc všechny cviky jsou naprosto jednoduché, fyzicky nenáročné, proto jsou vhodné pro jakoukoli kondici, či věk.

Pokud by vás zajímalo více, můžete se podívat na mé stránky, nebo přihlásit na některý z kurzů. Budu se na vás těšit, ať už osobně na některém z kurzů /na termíny se můžete podívat zde:https://mirkanike.cz/kurzy-akce//, nebo nějakou formou on-line na webuhttps://mirkanike.cz/fitpanevnidno/, facebooku https://www.facebook.com/fitpanevnidno/či na YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ARXqvLUrKVs&t=2s.

Autorkou metody 3×3 je Renata Sahani, která tuto metodu předává dalším ženám, „vychovala“, vyučila si své lektorky, které pokračují v šíření této ozdravné metody dál mezi ženy. Každá z lektorek tuto metodu obohacuje o svou duši, prožitky a um z jiných směrů, ovšem jádro a myšlenka stále zůstává, na to se dbá. I já jsem jednou z lektorek, která předává do metody nadstavbu z fyzické roviny, díky mé 10ti leté praxi z oboru. Tyto poznatky se snažím předat svým budoucím kolegyním při jejich školení, kde se zaměřujeme na vývojovou kineziologii, fyzickou rovinu. Toto se snažím předat i na svých kurzech, ať už s tématikou pánevního dna, nebo CORE či jiných. Vždyť vše se vším souvisí a nelze rozdělit na části.

Užívejte si pohybu a pokud se vám článek líbil, sdílejte ho dál. Přeci chceme být všichni zdraví a FIT. Mějte prosluněné dny… děkuji Mirka

Mirka Niké Mokanu
Celostní FIT trenérka, lektorka Školy pánevního dna. "Miluji pohyb, fascinuje mě dokonalost lidského těla i duše, křehkost psychiky a síla, kterou v sobě máme, když vše funguje, tak jak má. A také to, jak vše se vším souvisí. Stále mě baví objevovat, vzdělávat se a nacházet nové kousky skládačky o nás samých.“

5denní minikurz s maxi užitkem ZDARMA

BUĎ FIT A SEXY 

 • 1
  Krk, krční páteř
 • 2
  Chodidla, nohy, zadek
 • 3
  Břicho, záda
 • 4
  Pánevní dno
 • 5
  Jak se zbavit závislosti na sladkém?
 • 6
  Bonus - řízená relaxace pro aktivaci energie

Po dobu 5ti dnů tě provedu live ve Facebookové skupině. Nebudeme cvičit jen ve fyzické rovině, ale také tě provedu cvičením pro emoční rovinu, která je důležitá, pro správnou funkci té fyzické a naopak.

Aby se dílo povedlo je zapotřebí energie, která proudí a nikde se neblokuje, nebo nehromadí. Tedy dáme průchod i této rovině. 

Nedílnou součástí je i strava, výživa, jako častý problém mi ženy svěřovaly, že si "ujíždí na sladkém", proto vám prozdradím, co zafungovalo u mě  a hlavně mých klientů.  

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů